Gebeurtenis

Een koor kan bij diverse gebeurtenissen een positieve bijdrage leveren.
Gospelkoor.nl heeft koren die voor elke gebeurtenis een passend repertoire en speciale aanpak heeft.

Je denkt het eerst aan een blijde gebeurtenis.
Een huwelijk, geboortefeest, doopdienst, dankdienst beterschap na langdurige ziekte, verjaardag, jubileum.
Een huwelijk opluisteren komt bij ons het meeste voor.
Burgerlijk Huwelijk : In stadhuis of ergens op een geschikte locatie .
Kerkelijk Huwelijk : In kerken , maar ook op andere openbare locaties.
Omdat er veel bij komt kijken hebben we een aparte pagina aan gewijd ; Huwelijk.

Droevige gebeurtenissen horen helaas ook tot het leven.
Begrafenis, kerkelijke rouwdienst, herdenkingsdienst een jaar na overlijden.
Ook aan dit item hebben we ook een aparte pagina gewijd; Rouw.

Minder zwaarmoedig zijn optredens met niet-religieus repertoire.
Gospel richting Jazz, Motown en R&B.
Je kan ook meedoen : De gospelworkshop en schoolconcerten.
Populair zijn ook de brunches waarbij gospelmuziek ten gehore wordt gebracht tussen de diverse culinaire gangen door.
Ook jazzfestivals wagen zich er tegenwoordig aan gospelgroepen met “live” begeleiding mee te laten doen.

Wij hebben tal van referenties van de diverse gebeurtenissen.
Vraagt u er naar om onze ideeën en ervaringen met u te delen.
Elk evenement vergt een speciale aanpak en heeft aangepast repertoire.